Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam do wiadomości na polecenie Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie Pani Anity Drążek korespondencję z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych – Opinie Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego w sprawie szczepień ochronnych wykonywanych przez położne.

Zapraszam do zapoznania się z pismem.

Z wyrazami szacunku

mgr Elżbieta Madajczyk
Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych