UWAGA!

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych WOIPiP

uprzejmie informuje, że  w miesiącu grudniu b.r. zostaną rozpoczęte szkolenia specjalizacyjne w następujących dziedzinach pielęgniarstwa:

  1. Epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych – 12. 2018 r.

Koszt specjalizacji  3 100 zł.

  1. Anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek – 12.2018 r.

Koszt specjalizacji  3 300 zł.

  1. Chirurgicznego dla pielęgniarek – 12.2018 r.

Koszt specjalizacji  3 000 zł.

  1. Operacyjnego dla pielęgniarek – 12.2018 r.

Koszt specjalizacji  3 200 zł.

Prosimy o przysyłanie wniosków o zakwalifikowanie na specjalizację drogą mailową na adres: szkolenia@woipip.pl do 30.11.2018r. logowanie się przez system SMK oraz kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Kształcenia Podyplomowego Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych tel.: (22) 633 35 98

Jednocześnie informujemy, że  w miesiącu styczniu 2019 r.  zostaną rozpoczęte szkolenia specjalizacyjne w następujących dziedzinach pielęgniarstwa:

  1. Ginekologiczno-położniczego dla położnych – 01.2019 r.

Koszt specjalizacji  2900 zł.

  1. Neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych – 01.2019 r.

Koszt specjalizacji   2900 zł.

Prosimy o przysyłanie wniosków o zakwalifikowanie na specjalizację drogą mailową na adres: szkolenia@woipip.pl do 31.12.2018r. logowanie się przez system SMK oraz kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Kształcenia Podyplomowego Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych tel.: (22) 633 35 98

Wszystkim członkom WOIPiP przysługuje dofinansowanie do specjalizacji zgodnie z regulaminem dofinansowania kształcenia podyplomowego Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Pozostała kwota może zostać rozłożona na 10 rat.

                                                                                               Zapraszamy