Szanowi Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Pani Krystyny Ptok Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych do Pana Andrzeja Dudy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dot. podjęcia inicjatywy w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 08 czerwca 2017 o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

załącznik