Nowelizacja ustawy o odpadach – 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do Bazy Danych o Produktah i Opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO)!  Dotyczy Pielęgniarek i Położnych, które prowadzą indywidualną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania.

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r. Wypełniony formularz wraz z oświadczeniem i wysłać pod niżej zamieszczony adres:

Wydział Weryfikacji Opłat
Departament Opłat Środowiskowych
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
tel. (22) 59-79-322 fax: (22) 59-79-629

wzór oświadczenia

wzór formularza rejestrowy

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestrowej.