W dniu 9 września br. w Domu Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie-Choszczówce odbyły się uroczystości jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej Ireny Chołuj, wieloletniej i zasłużonej nauczycielki zawodu położnej, znanej propagatorki porodów domowych oraz autorki takich książek jak „Poród w domu” oraz „Urodzić razem i naturalnie”.
W jubileuszowych obchodach uczestniczyło około 300 osób, wśród nich m.in. liczne rodziny, w których Jubilatka przyjęła dzieci na świat, zaprzyjaźnieni lekarze oraz położne, które uczyły się przy niej swojego zawodu. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością abp. Henryk Hoser oraz przedstawiciele różnych organizacji i stowarzyszeń, m.in. Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni zrzeszającego położne niezależne, Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny a także Stowarzyszenia na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia. Z ramienia Warszawskiej Izby Pielęgniarek i Położnych życzenia wypowiedziała pani Przewodnicząca Elżbieta Madajczyk.
Wyjątkowo sprzyjająca pogoda pozwoliła na to, aby spotkanie odbyło się w otoczeniu piękna przyrody. Spotkanie to było okazją do wspomnień i obejrzenia na rzutniku zdjęć z okresu edukacji oraz momentów szczególnych jakimi były porody, w których towarzyszyła licznym rodzinom Irena Chołuj. Dzieci, które licznie przybyły na uroczystości miały zapewnioną opiekę i rozrywkę, dorośli mieli okazję porozmawiać ze sobą i powspominać. Pamiątką, jaka pozostanie z tego spotkania będą zdjęcia oraz Księga Pamiątkowa, do której wpisali się wszyscy uczestnicy spotkania.
Przy okazji tak wspaniałego Złotego Jubileuszu warto wspomnieć, że dzieci, które przyszły na świat pod okiem Ireny rodziły się w dobrym stanie, a wszystkie matki, także te, które ukończyły w rezultacie poród w szpitalu były otoczone jej szczególną opieką i nie doznały uszczerbku na zdrowiu. Wiedza ta pochodzi ze statystyk, które nasza Jubilatka skrupulatnie prowadzi od początku pracy jako położna domowa. Tym bardziej należy się jej nasze uznanie i szacunek. W planach jest kolejne spotkanie za pięć lat, kiedy będziemy obchodzić 55 rocznicę pracy zawodowej Ireny.