W dn. 24.10.2017r. o godz.10, w Muzeum Historii Medycyny przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie odbyła się bardzo miła uroczystość z okazji Jubileuszu X- lecia istnienia czasopisma przeznaczonego dla położnych „Położna. Nauka i Praktyka”. Z ramienia samorządu zawodowego w uroczystości wzięły udział Panie Ewa Janiuk- Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Elżbieta Madajczyk- Przewodniczą ca Warszawskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Pani Madajczyk na ręce Pani prof .dr hab. n. med. Ewy Dmoch-Gajzierskiej- Redaktor Naczelnej, złożyła serdeczne gratulacje przeznaczone dla całego Kolegium redakcyjnego, PZWL oraz Władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Czasopismo jest publikacją bardzo wartościową dla środowiska położnych. Jego wartość potwierdza również otrzymanie punktacji Index Copernicus oraz  punktacji przyznawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego.

Zachęcamy całe środowisko do dokonywania prenumerat tego wartościowego czasopisma.

Zdjęcia udostępnione przez Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WNoZ WUM.