Dnia 1 czerwca 2017r. w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych gościliśmy reprezentantów środowiska będących uczestnikami programu HOPE EXCHANGE, byli to Leva Demberga z Łotwy oraz Jani Korpela z Finlandii. WOIPiP reprezentowała Przewodnicząca mgr Elżbieta Madajczyk. W spotkaniu uczestniczyły również Koleżanki ze Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki przy ul. Cegłowskiej 80, w osobach Pełnomocnika Dyrektora ds. Pielęgniarstwa mgr Danuty Rakowskiej-Róziewicz oraz Lorentyny Mikulskiej. Szpital Bielański uczestniczył w programie, w dn. 15.05-08.06.2017r. W trakcie spotkania omawiano problemy z jakimi boryka się w chwili obecnej środowisko pielęgniarek i położnych w Polsce, m.in. zbyt niskie zarobki, brak naturalnej zastępowalności pokoleń w zawodach, problemy związane z kształceniem podyplomowym.