Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach umowy nr POWR.05.04.00-00-0045/15 na realizację projektu pt. Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych.

W związku z tym w roku 2017 organizowany jest na terenie M. St. Warszawy kurs specjalistyczny, dedykowane dla pielęgniarek i położnych:

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów – rozpoczęcie pod koniec sierpnia 2017 r.

Rekrutacja jest nadal otwarta. Uczestnictwo w kursach jest całkowicie dofinansowane z Funduszy Europejskich, stąd jest to idealna możliwość na podwyższenie kompetencji zawodowych Państwa pracowników.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze stroną projektu: http://powr.wsiiz.pl  Znajdziecie tam Państwo terminarz spotkań oraz wszystkie szczegóły dotyczące formalności związanych z rekrutacją.