73 lata temu, 1 sierpnia 1944 roku na rozkaz Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” w Warszawie wybuchło powstanie. Przez 63 dni powstańcy prowadzili osamotnioną walkę z hitlerowcami. Była to największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Powstanie, planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące.
Dla upamiętnienia tych wydarzeń w imieniu Samorządu Zawodowego, Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych mgr Elżbieta Madajczyk wraz z Pocztem Sztandarowym złożyła kwiaty na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie pod pomnikiem Gloria Victis.