Dnia 7 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z udziałem Konstantego Radziwiłła  – Ministra Zdrowia, w którym z ramienia Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  uczestniczyły mgr Elżbieta Madajczyk i mgr Elżbieta Drożdż – Kubicka.

„Konstanty Radziwiłł zapewnił, że jest otwarty na rzeczowy dialog, uchylił się jednak od jednoznacznej deklaracji, czy i kiedy powstanie strategia dla pielęgniarstwa. Nie zadeklarował także swojego poparcia dla  przyśpieszenia wdrożenia tzw. rozporządzeń koszykowych. Najbardziej zapalnym punktem okazał się pomysł zmiany kształcenia przeddyplomowego. Burzliwa dyskusja o tym zdominowała spotkanie. Minister Radziwiłł bronił swojego pomysłu i zastrzegał, że sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Prezes Małas z kolei przypomniała wspólne stanowisko NRPiP, OZZPiP I PTP negatywnie oceniające ten pomysł.”

Notatka ze spotkania znajduje się w linku na stronie www.nipip.pl