W dn.26.10.2017r. odbyła się uroczysta Jubileuszowa Gala z okazji 36 lat działalności Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie przy ul, Kondratowicza 8. Aktualnie działająca wieloprofilowa placówka, której personel realizuje świadczenia medyczne w zakresie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji osób dorosłych jest kontynuatorką działań rozpoczętych w 1981r. przez Wojewódzki Szpital Bródnowski.

Na zaproszenie gospodarzy wydarzenia w uroczystości wzięli udział m. in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Panie Zofia Małas- Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Elżbieta Madajczyk- Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, które na ręce Pani Prezes Teresy Marii Bogiel przekazały kwiaty i gratulacje kierowane do wszystkich pracowników placówki.