Dnia 15 maja 2017r. odbyła się uroczysta Gala zorganizowana przez Okręgową Radę Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej dla członków naszego Samorządu.

W uroczystości wzięło udział 2 200 reprezentantów naszego środowiska oraz zaproszeni goście.

Około 300 osób otrzymało odznaczenia i nagrody. Były to odznaki przyznawane przez Ministra Zdrowia, nagrody Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starostów, ale również przez Dyrektorów lub Prezesów podmiotów leczniczych.