W dniu 13 czerwca 2017 odbyło się spotkanie w siedzibie Izby z przedstawicielem Ukrainy Panem Rusłanem Romanyszynem. Pani Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych mgr Elżbieta Madajczyk otrzymała z Centrum Międzynarodowego Programu Ministerstwa Ochrony Zdrowia Ukrainy podziękowanie za aktywną pomoc i wsparcie w programie Staż dla pielęgniarek Ukrainy w Polsce w latach 2016-2017, polegające na przekazaniu reprezentantkom środowiska Ukrainy wszelkich informacji dotyczących organizacji i sposobów działania samorządu zawodowego w Polsce.