W dn.26.10.2017r. odbyła się jubileuszowa uroczystość Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie. Instytucja jest kontynuatorką powstałego w 1897r. Pogotowia Ratunkowego. Działa na rzecz społeczeństwa Warszawy od 120 lat. Interdyscyplinarne zespoły pracowników podejmują czynności ratunkowe w stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Średnio dziennie przyjmowanych jest około 700 wezwań.

W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Urzędu m. st. Warszawy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Straży pożarnej, Straży Miejskiej. Warszawską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych reprezentowała Przewodnicząca- Elżbieta Madajczyk, która na ręce Dyrektora Karola Bielskiego złożyła gratulacje dla całego zespołu pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarek systemu ratownictwa medycznego.