DAM PRACĘ

Żłobek nr 24 przy ul. Ks. J. Popiełuszki 15 w Warszawie (Dzielnica Żoliborz, 300m od stacji metro Marymont) poszukuje osoby na stanowisko –

starsza pielęgniarka w żłobku

Wymagania:

Wykształcenie wyższe – pielęgniarka, położna

Warunki zatrudnienia – posiadanie wykształcenia kierunkowego, aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, zaświadczenie o niekaralności

Wynagrodzenie – płaca zasadnicza brutto od 3.640 do 3.800zł. Dodatek za wieloletnią pracę (przysługuje po pięciu latach pracy i wynosi 5% i wzrasta o 1% aż do osiągnięcia 20%), Miesięczny dodatek motywacyjny od 20% do 30% od płacy zasadniczej

Inne – zatrudnienie na umowę o pracę, praca  od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00, korzystanie z uprawnień pracowniczych w tym pakietów socjalnych ZFŚS (zapomogi, nisko oprocentowane pożyczki, Kasa Koleżeńska,  „Wczasy pod gruszą”, „Dodatek świąteczny”.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”

Zakres obowiązków: Współpraca z psychologiem, opiekunkami w zakresie opieki nad dzieckiem. Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pielęgniarskiej dzieci oraz odpowiedzialność za jej archiwizację. Prowadzenie codziennej frekwencji dzieci oraz sporządzanie sprawozdań dla Zespołu Żłobków. Nadzór nad wykonywaniem codziennych zabiegów pielęgnacyjnych. Praca z dziećmi w grupach. Powiadamianie rodziców dziecka o zauważalnych objawach chorobowych u dzieci. Udzielanie pierwszej pomocy przed lekarskiej w nagłych wypadkach. Współpraca z rodzicami w realizacji świadczeń. Współudział w realizacji programu profilaktyki i promocji zdrowia.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny z kierownikiem żłobka tel. – 797 990 824