APEL DO PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY O WSPARCIE ZAWODOWE PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM PRZY UL. BOBROWIECKIEJ 9 W WARSZAWIE!

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Pielęgniarki i Pielęgniarze

 

wychodząc naprzeciw wezwaniu do wsparcia i pomocy naszej koleżance- będącej jednocześnie pielęgniarką i dyrektorem placówki, w której odnotowano ognisko zakażenia koronawirusem, mającej pod swoją opieką 50 pacjentów, z czego 19 osób ma stwierdzony koronawirus dodatni, gdzie część pielęgniarek i opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie odmówiła wykonywania pracy, a część przebywa na kwarantannie, zwracamy się do Was z APELEM o wsparcie placówki i pomoc w zaistniałej niezmiernie trudnej sytuacji.

 

Wszystkie koleżanki które mogłyby od zaraz zastąpić pielęgniarki sprawujące tam już heroiczną opiekę ponad 180 godzinnej nieprzerwanie trwającej zmiany, proszone są o kontakt z Dyrektor Zakładu Dorotą Kotowską  tel. 692-297-274 lub 22 559-4-31.

 

załącznik