Pracownia Tomografii Komputerowej Wizja V Sp. z o.o. w Pruszkowie (al. Armii krajowej 2/4)

 poszukuje pielęgniarki/pielęgniarza do podawania kontrastu przy badaniu tomografii komputerowej. 

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie / umowa kontraktowa

Miejsce zatrudnienia: Pracownia Tomografii Komputerowej  w Pruszkowie (na terenie Szpitala Powiatowego na Wrzesinie) al. Armii Krajowej 2/4

Zakres zadań:

  • przeprowadzanie wywiadu medycznego pod kątem braku przeciwwskazań do wykonania badania tomografii komputerowej z kontrastem
  • podawanie środków kontrastowych do badań tomografii komputerowej
  • podejmowanie odpowiednich działań na wypadek wystąpienia reakcji niepożądanych
  • współpraca z personelem medycznym (lekarz, technik, rejestratorka)

 

Prosimy o przesyłanie CV na adres e-mailowy: sekretariat@wizjamed.pl