Prywatna Przychodnia na Targówku poszukuje do pracy PIELĘGNARKI / PIELĘGNIARZA:

Wymagania:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu;
 • zdolności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą;
 • umiejętność podejmowania szybkich i samodzielnych decyzji;
 • doświadczenie w pracy zawodowej mile widziane;
 • znajomość obsługi komputera.
 • Mile widziane kursy: EKG, szczepień itp.

 

Oferujemy pracę na podstawie umowy o pracę, kontraktu bądź umowy cywilnoprawnej ( do uzgodnienia z kandydatem).

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV wraz na adres: rekrutacja@vivamed.pl bądź kontakt telefoniczny: 604 422 988.

 

Dodatkowe informacje:

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 • niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie danych niezbędnych (wymienionych w kodeksie pracy) do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust 2 lit a RODO w przypadku podania w dokumentach aplikacyjnych danych dodatkowych, lub też danych szczególnej kategorii,
 • wykorzystywania przesłanej kandydatury w procesach związanych z przyszłymi rekrutacjami, w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje, zgodnie 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia lub obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty współpracujące z nami, na podstawie umów powierzenia, w związku ze świadczeniem usług:

 • hostingowych,

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w związku rekrutacją przez okres:

 • do czasu zakończenia procesu rekrutacji w zakresie danych niezbędnych (wymienionych w kodeksie pracy) do przeprowadzenia procesu rekrutacji,
 • do czasu odwołania zgody (nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji), w przypadku danych dodatkowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych,
 • do czasu odwołania zgody, w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje, nie dłużej niż 3 lata,
 • do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody lub których podstawą przetwarzanie jest czynność zmierzająca do zawarcia umowy,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu,
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Dobrowolność podania danych

Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uwzględnienia Pana/Pani kandydatury w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości aplikowania do pracy.

Jeżeli chce Pan/Pani, aby przesłana kandydatura była rozpatrywana przez nas do przyszłych rekrutacji, prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych przez Jadwigę Miecz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VivaMed Jadwiga Miecz (dalej Viva-Med), z siedzibą w Warszawie (03-580), przy ul. Zamiejskiej 17 oraz przez podmioty współpracujące na podstawie umów powierzenia, w celu wykorzystania przesłanej kandydatury przez VivaMed na potrzeby przyszłych rekrutacji.