DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU SZUKAMY WŁAŚNIE CIEBIE
Pielęgniarko/Pielęgniarzu do pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu pacjenta
miejsce pracy: Warszawa
firma Malmed

Oferujemy miejsce pracy, w którym otrzymasz:
– elastyczny czas pacy, który dostosujesz do swoich możliwości czasowych,
– pracę w domu pacjenta w zakresie opieki długoterminowej,
– wizyty w domu pacjenta możliwość odbywania teleporad,
– zatrudnienie w ramach umowy zlecenie lub ramach prowadzonej działalności
gospodarczej,
– dobre wynagrodzenie,
– wsparcie i doradztwo prawne,

Poszukujemy osób, które posiadają:
– wykształcenie pielęgniarskie i aktualne prawo wykonywania zawodu,
– kurs kwalifikacyjny (lub w trakcie takiego kursu) w zakresie opieki długoterminowej,
pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, pielęgniarstwa zachowawczego,
pielęgniarstwa rodzinnego, pielęgniarstwa środowiskowego, pielęgniarstwa środowiskoworodzinnego, pielęgniarstwa pediatrycznego, pielęgniarstwa geriatrycznego, pielęgniarstwa
opieki paliatywnej, lub kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej, lub w trakcie
tych specjalizacji lub kursów,
– serce do pacjenta.
Kontakt:
pod numerem telefonu; 501 019 679 oraz mail; sekretariat@malmed24.pl