Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie zatrudni na cały etat, na umowę o pracę pielęgniarkę na OIOM, chirurgię i pulmonologię. System pracy zmianowy 12 godzinny od 7.00 do 19.00 i od 19.00 do 7.00.