PIELĘGNIARSTWO

Dr hab. n. med. Łukasz CZYŻEWSKI

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

e-mail: lukasz.czyzewski@wum.edu.pl

tel.  22/57 20 599 lub 22/502 12 57PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
mgr Melania Butrym
Centrum Onkologii – Istytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
ul. Wawelska 15, 02-034 Warszawa
e-mail: melabutrym@op.pl, tel. 22 570 92 08

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE I OPERACYJNE

mgr Jolanta OSUCH

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA Klinika Neurochirurgii ul. Wołoska 137 02-507 Warszawa  e-mail:

PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE
mgr Mirosława Młynarczuk
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Banacha 1 a, 02-097 Warszawa
e-mail: miroslawa.mlynarczuk@gmail.com, tel. 609 071 969

PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE
mgr Małgorzata Giemza

Instytut Hematologii i Transfuzjologii Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
ul. I. Gandhi 14, 02-776 Warszawa
e-mail: mgiemza@ihit.waw.pl, tel. 22 349 62 45

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE I POŁOŻNICZE
dr n.med. Grażyna Bączek
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu
Zakład Dydaktyki Ginekologiczno – Położniczej
ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa
e-mail: gbaczek@wum.edu.pl, tel. 22 572 07 02, 22 572 07 02

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE
mgr Barbara Włodarczyk
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. I. Gandhi 14, 02-776 Warszawa
e-mail: bwlodarczyk@ihit.waw.pl, tel. 22 349 62 44, 22 349 62 42, 22 349 62 43

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
mgr Dorota Sadowska
Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej
„Hospicjum Domowe”
Pl. Konfederacji 55, 01-834 Warszawa
e-mail: dorotawg@onet.eu, tel. 691 904 106

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
mgr Teresa Pych
Instytut „Pomnik –  Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa e-mail: t.pych@czd.pl 
tel. 22/815 77 14; fax 22/815 15 13

PIELĘGNIARSTWO PRZEWLEKLE CHORYCH  I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
mgr Lilia Kimber-Dziwisz
Zakład Opieki Długoterminowej – Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego
ul. Lekarska 4, 26-600 Radom
e-mail: zport@poczta.onet.pl, tel. 48 361 55 44, 48 361 55 44

PIELĘGNIRSTWO PSYCHIATRYCZNE
mgr Anna Dudek

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. ul.Rychlińskiego 1; 05-091 Ząbki e-mail: a.dudek@drewnica.pl e-mail: a.dudek@drewnica.pl, tel. 22 390 08 69, 22 781 65 02

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
Vacat

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE
mgr Małgorzata Konarska
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medycyna Rodzinna
ul. Olimpijska 8, 05-600 Grójec
e-mail: mtkonarska@onet.pl, tel. 48 664 22 88, 48 664 34 56

Pielęgniarstwo Geriatryczne

Vacat