Wszczęte procedury konkursowe

na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ ul. Cegłowska 80 w Warszawie

 1. I chorób wewnętrznych z pododdziałem diabetologii i zaburzeń metabolicznych oraz pododdziałem diagnostyki endokrynologicznej
 2. II chorób wewnętrznych z pododdziałem nefrologicznym
 3. Kardiologiczny z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego
 4. Chirurgiczny ogólny
 5. Chirurgii naczyniowej
 6. Chirurgii urazowo-ortopedycznej
 7. Pediatryczny
 8. Neurologiczny z oddziałem udarowym
 9. Urologiczny
 10. Otolaryngologiczny
 11. Psychiatryczny
 12. Neurochirurgiczny
 13. Intensywnej terapii i anestezjologii
 14. Szpitalny oddział ratunkowy
 15. Centralny blok operacyjny
 16. Ginekologiczno-Położniczy
 17. Gastroenterologiczny
 18. Neonatologiczny z pododdziałem patologii i intensywnej terapii

 

( ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu m. st. Warszawy w zakładce rekrutacje)

 

na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim  tel. /22/ 755-91-53

 • Oddział kardiologii inwazyjnej

( ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego Grodzisku Mazowieckim)