Wszczęte procedury konkursowe

 

na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA

 • Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii
 •  Kliniki Kardiochirurgii
 •  Kliniki Kardiologii Inwazyjnej
 •  Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
 •  Oddziału Chorób Wewnętrznych i Hepatologii
 •  Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
 •  Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych
 •  Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej

( ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej www.cskmswia.pl)

 

Szpital Dziecięcy im. prof. Jana Bogdanowicza ul. Niekłańska 4/24

 • Oddział Intensywnej Terapii

( ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej www.nieklanska.pl)

 

na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ ul. Cegłowska 80 w Warszawie

 1. I chorób wewnętrznych z pododdziałem diabetologii i zaburzeń metabolicznych oraz pododdziałem diagnostyki endokrynologicznej
 2. II chorób wewnętrznych z pododdziałem nefrologicznym
 3. Chirurgiczny ogólny
 4. Chirurgii naczyniowej
 5. Chirurgii urazowo-ortopedycznej
 6. Pediatryczny
 7. Neurologiczny z oddziałem udarowym
 8. Urologiczny
 9. Otolaryngologiczny
 10. Psychiatryczny
 11. Neurochirurgiczny
 12. Intensywnej terapii i anestezjologii
 13. Centralny blok operacyjny
 14. Ginekologiczno-Położniczy
 15. Gastroenterologiczny
 16. Neonatologiczny z pododdziałem patologii i intensywnej terapii

 

( ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu m. st. Warszawy w zakładce rekrutacje)