Wszczęte procedury konkursowe

 

na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

  • Szpitalny Oddział Ratunkowy ( ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej BIP Szpitala )