Wszczęte procedury konkursowe

na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim  tel. /22/ 755-91-53

( ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego Grodzisku Mazowieckim)