Warszawska Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych

ul. Żelazna 59 (VII piętro)
00-848 Warszawa

NIP: 525-14-12-932

PN-ŚR 8:00-16:00
CZW 8:00-17:00
PT 8:00-15:00

Adres e-mail
woipip@woipip.pl

Przewodnicząca WOIPiP Anna Dudzińska

tel. 22 826 84 77 wew. 111

Wiceprzewodnicząca WOIPiP Ewa Przesławska

tel. 22 826 84 77 wew. 112

Skarbnik WOIPiP Helena Falkowska

tel. 22 826 84 77 wew. 110

Sekretarz WOIPiP Jacek Wojciechowski

tel.22 826 84 77 wew. 108

Kierownik Biura WOIPiP Agnieszka Skowerska

tel.22 826 84 77 wew. 109

Centrala telefoniczna
22 826-84-77

Sekretariat główny
tel. 22 826-84-77
fax 22 826-78-08

Dział PWZ

tel. (022) 826-84-77 wew. 104
tel. (0-22) 826-97-93

tel. 532 259 187

pwz@woipip.pl

Dział Księgowości
tel. 22 826 84 77 wew. 103
ksiegowosc@woipip.pl

Dział Merytoryczny
tel. 22 826 84 77 wew. 105

tel. 539 981 362

wew. 106 sprawy związane z SMK
merytoryczny@woipip.pl

Kontakt dla mediów
brak

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej WOIPiP
tel. 603 200 988
tel. 722 270 280
rzecznik@woipip.pl

Rzecznik i jego zastępcy pełnią dyżury w każdy wtorek w godzinach 15:00-18:00 w siedzibie WOIPiP:
ul. Żelazna 59 (pokój 16)
00-848 Warszawa

Przewodnicząca Komisji Socjalnej WOIPiP w Warszawie – Agnieszka Karaś
tel. 601 995 540
Komisja Socjalna zbiera się w 3 środę każdego miesiąca.