Warszawska Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych

ul. Żelazna 59 (VII piętro)
00-848 Warszawa

NIP: 525-14-12-932

PN-ŚR 8:00-16:00
CZW 8:00-17:00
PT 8:00-15:00

Adres e-mail
woipip@woipip.pl

Przewodnicząca WOIPiP Anna Dudzińska

tel. 22 826 84 77

Wiceprzewodnicząca WOIPiP Ewa Przesławska

tel. 22 826 84 77

Skarbnik WOIPiP Helena Falkowska

tel. 22 826 84 77

Sekretarz WOIPiP Jacek Wojciechowski

tel.22 826 84 77

Centrala telefoniczna
22 826-84-77

Sekretariat główny wew. 1
tel. 22 826-84-77

tel. 22 826-84-42

tel. 664-403-552

fax 22 826-78-08

Dział PWZ- stwierdzenie prawa, wpis i wykreślenie z rejestru, praktyka indywidualna, aktualizacja danych, uznawanie kwalifikacji

tel. (022) 826-84-77 wew. 2
tel. (0-22) 826-97-93

tel. 532 259 187

pwz@woipip.pl

Dział Księgowości
tel. 22 826 84 77 wew. 4
ksiegowosc@woipip.pl

Dział Merytoryczny – kształcenie, zapomogi, SMK
tel. 22 826 84 77 wew. 3

tel. 539 981 362


merytoryczny@woipip.pl

Kontakt dla mediów
brak

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej WOIPiP
tel. 603 200 988
tel. 722 270 280
rzecznik@woipip.pl

Rzecznik i jego zastępcy pełnią dyżury w każdy wtorek w godzinach 15:00-18:00 w siedzibie WOIPiP:
ul. Żelazna 59 (pokój 16)
00-848 Warszawa

Przewodnicząca Komisji Socjalnej WOIPiP w Warszawie – Agnieszka Karaś
tel. 601 995 540
Komisja Socjalna zbiera się w 3 środę każdego miesiąca.