Uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, adres: ul. Żelazna59 VII p, 00-848 Warszawa

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Żelazna59 VII p, 00-848 Warszawa lub email: ado@woipip.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c,f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu realizacji zadań statutowych. 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.