Zespół Szkół Specjalnych nr 102 Warszawa-Wawer

zatrudni

PIELĘGNIARKĘ/KI W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA

do pracy w Zespole Szkół Specjalnych nr 102 przy ul. Derkaczy 74 w Warszawie-Falenicy

z uczniami ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.

Wymagania:

 • Tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub
 • Tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, lub
 • Ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, lub
 • Tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego zdobyty po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego rozpoczętego po 23 sierpnia 2015 r., lub
 • Odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego
 • Pozytywny stosunek do osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Rzetelność, sumienność i wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w przyjaznej atmosferze.
 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności.
 • Praca od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt ze szkołą pod numerem telefonu: 22/613 06 38 (lipiec/sierpień od g. 9.00 do 14.00) lub o przesyłanie aplikacji (ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji) na adres e-mail: zs102@edu.um.warszawa.pl