Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a

zatrudni do pracy w dowolnej formule ( umowa o pracę , umowa zlecenie)w naszym Szpitalu a szczególnie :

 

PIELĘGNIARKI  

 

w systemie pracy rannej oraz zmianowej w następujących komórkach organizacyjnych:

 

–  Oddziały szpitalne

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt w godz. 8.00-14.00.

Oferty zawierające CV prosimy kierować na adres e-mail.:np.csk@uckwum.pl

Informacje u Pielęgniarza Naczelnego pod nr tel. (022) 599-29-10