Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o. o.

serdecznie zaprasza do współpracy osoby na stanowisko:

TECHNIK ELEKTRORADIOLOGII

Ośrodek diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej

 

 

Od kandydatów do pracy wymagamy:

 • prawa wykonywania zawodu

Od kandydatów do pracy oczekujemy:

 • sumienności, łatwości w nawiązywaniu kontaktów z Pacjentami, zaangażowania w wykonywaną pracę
 • zaufania względem siebie , dobra komunikacja  i duża odpowiedzialność i komunikatywność z całym zespołem na każdym etapie zabiegu
 • umiejętności pracy w stresie
 • kursu resuscytacji – podstawowy zakres

 

Zakres obowiązków:

zapewnienie odpowiedniego przygotowania pracowni diagnostycznej do pracy

– przygotowywanie Pacjenta do badań oraz wykonywanie w oddziałach badań

– nadzór nad dokumentacją medyczną

– przestrzeganie wewnętrznie ustalonych standardów

– obsługa aparatów RTG Toshiba , ramię C, praca praca w promieniowaniu RTG – uczestniczy w zabiegu na sali zabiegowej

– ogólna znajomość aparatów do FFR i IVUS, rotablacji

– umiejętność obsługi strzykawki automatycznej – OCT

 

Osobom, które dołączą do naszego zespołu, oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie lub kontrakt)
 • możliwość zdobywania nowych doświadczeń w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze
 • pakiet socjalny w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • łatwy dojazd komunikacją publiczną

 

W celu zdobycia szczegółowych informacji i umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt: 

Kadry 22 38 94 872

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 22 38 94 988

lub przesłanie CV z dopiskiem „Technik elektroradiologii ” na adres email: kadry@wolski.med.pl

 

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 

„Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital Wolski moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam się z informacjami zamieszczonymi w ogłoszeniach o naborach, będącymi realizacją obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych, a także znane są mi wszystkie przysługujące mi prawa, o których mowa w art. 15 – 18 oraz 21 RODO.”

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej z o. o. z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@wolski.med.pl;
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Po zawarciu umowy Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń;
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie