Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie, Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa zatrudni położną w ramach umowy o pracę lub w innej formie w Poradni K przychodni przyszpitalnej. Wymagany dyplom ukończenia szkoły i prawo wykonywania zawodu. Praca od poniedziałku do piątku; weekendy i święta wolne. Mile widziana osoba/y z doświadczeniem w pracy w poradni K współpracująca z pacjentkami ciężarnymi, położnicami i ginekologicznymi. Oferujemy pracę w miłym kameralnym zespole z możliwością rozwoju.

Osoby zainteresowane proszone są  o przesłanie CV na adres.:ewasilewska@szpitalpraski.pl

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych Osobowych – tekst jednolity Dz. U. Z 2016 r., poz. 922)”.


Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie, Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa zatrudni: pielęgniarkę/rza na stanowisko koordynatora przychodni przyszpitalnej Wymagania: tytuł zawodowy pielęgniarki/pielęgniarza, kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych. Forma  pracy zatrudnienia: do uzgodnienia. Oferty zawierające CV prosimy kierować na adres e-mail.:ewasilewska@szpitalpraski.pl


Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie, Al. Solidarności 67,        03-401 Warszawa zatrudni: pielęgniarki/rzy  w Oddziale Intensywnej Terapii wymagania:

dyplom ukończenia szkoły, aktualne prawo wykonywania zawodu, kurs kwalifikacyjny  pielęgniarstwa anestezjologicznego, mile widziana specjalizacja anestezjologiczna i doświadczenia. Forma zatrudnienia: do uzgodnienia. Oferty zawierające CV prosimy kierować na adres e-mail.:ewasilewska@szpitalpraski.pl


Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie, Al. Solidarności 67,        03-401 Warszawa zatrudni: pielęgniarkę/rza  do pracowni endoskopowej w szpitalu. 

Wymagania: dyplom ukończenia szkoły, aktualne prawo wykonywania zawodu, mile widziany kurs dla pielęgniarek endoskopowych i doświadczenie, bądź do przyuczenia.  Forma zatrudnienia: do uzgodnienia. Oferty zawierające CV prosimy kierować na adres e-mail.:ewasilewska@szpitalpraski.pl


Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie, Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa zatrudni: pielęgniarki i położne  w oddziałach szpitalnych, Centralnym Bloku Operacyjnym, Stacji Dializ. Wymagania: tytuł zawodowy pielęgniarki/pielęgniarza, położnej oraz aktualne prawo wykonywania zawodu. Forma zatrudnienia: do uzgodnienia. Oferty zawierające CV prosimy kierować na adres e-mail.:ewasilewska@szpitalpraski.pl