Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie, Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa zatrudni: pielęgniarkę epidemiologiczną/pielęgniarza epidemiologicznego na podstawie umowy o pracę lub inna forma zatrudnienia do uzgodnienia. Wymagane aktualne prawo wykonywania zawodu, dyplom ukończenia szkoły, tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii. Oferty zawierające CV prosimy kierować na adres e-mail.:ewasilewska@szpitalpraski.pl.

Do podania prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie tej rekrutacji oraz dla celów kolejnych przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

 

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie, Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa zatrudni: pielęgniarki i położne  w oddziałach szpitalnych, Centralnym Bloku Operacyjnym, Stacji Dializ. Wymagania: tytuł zawodowy pielęgniarki/pielęgniarza, położnej oraz aktualne prawo wykonywania zawodu. Forma zatrudnienia: do uzgodnienia. Oferty zawierające CV prosimy kierować na adres e-mail.:ewasilewska@szpitalpraski.pl

 

 

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie, Al. Solidarności 67,03-401 Warszawa zatrudni pielęgniarkę w ramach umowy o pracę lub w innej formie. Wymagany dyplom ukończenia szkoły i prawa wykonywania zawodu. W praca w Zakładzie Radiologii. Mile widziane doświadczenia panie na emeryturze.. System pracy 5 x 7g35′ /pon.-pt/od godz, 7.30.

Osoby zainteresowane proszone są  o przesłanie CV na adres.:ewasilewska@szpitalpraski.pl.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych Osobowych – tekst jednolity Dz. U. Z 2016 r., poz. 922)”.