Szpital Nowowiejski w Warszawie poszukuje Kandydatów do pracy w oddziałach psychiatrycznych na stanowisko: 

Pielęgniarka/Pielęgniarz

 

OFERUJEMY

 

– ZATRUDNIENIE W RAMACH UMOWY O PRACĘ LUB UMOWĘ

   ZLECENIE/UMOWĘ CYWILNO-PRAWNĄ (KONTRAKT)

– praca w oddziale całodobowym, dziennym

– praca zmianowa w równoważnym systemie pracy (do 12 godzin ) lub

jednozmianowym.

WYMAGANIA

 

– dyplom zawodowy pielęgniarki/pielęgniarza,

– aktualne prawo wykonywania zawodu,

 

dodatkowo na umowę zlecenie/umowę cywilno-prawną (kontrakt):

– dowód zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

– dokument ubezpieczenia w zakresie profilaktycznego badania i leczenia

poekspozycyjnego,

– aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań

zdrowotnych do wykonywania zawodu pielęgnierki/pielęgniarza,

– aktualne badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych (orzeczenie wydane

przez lekarza medycyny pracy)

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Bożeną Woźniak – Naczelną Pielęgniarką pod numerem telefonu: 22 1165249 lub o składanie aplikacji na adres: bozena.wozniak@szpitalnowowiejski.pl (jako temat wiadomości wpisać „pielęgniarka/pielęgniarz”)