Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów

pilnie zatrudni

PIELĘGNIARKI

do pracy w przychodniach na terenie Ursynowa

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (licencjat lub magister pielęgniarstwa).
 • Czynne prawo wykonywania zawodu.
 • Ukończone kursy i/lub specjalizacje (ewentualnie w trakcie nauki):
  • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej,  w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
  • kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych,
  • kurs specjalistyczny w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu EKG,
  • specjalizację lub kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa diabetologicznego.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Rzetelność, sumienność i uczciwość, wysoka kultura osobista
 • Doświadczenie zawodowe mile widziane

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w przyjaznej atmosferze.
 • Wybór formy zatrudnienia (umowa o pracę, kontrakt, zlecenie).
 • Praca od poniedziałku do piątku.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: kadry@zozursynow.pl