Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Błoniu  poszukuje :

pielęgniarki lub położne z uprawnieniami do ordynowania leków i wypisywania recept

lub

pielęgniarki lub położne zainteresowane ukończeniem kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept.

Wynagrodzenie i forma zatrudnienia do negocjacji.

Kontakt:

Pielęgniarka Koordynująca:  Małgorzata Dopierała 88 33 57 293

Sekretariat: 22 731 97 77

e-mail: kadry@przychodniablonie.pl

e-mail: sgpzozblonie@interia.pl