Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny w Warszawie 02-544 ,ul. A.J. Madalińskiego 25 -zatrudni:

 

– Położną/Pielęgniarkę do pracy w Banku mleka kobiecego ( jedyna placówka tego typu obejmująca region Warszawy i Mazowsza) na stanowisku konsultanta laktacyjnego.

 

 

Wymagania; tytuł zawodowy Pielęgniarka lub Położna , prawo wykonywania zawodu oraz  certyfikat CDL potwierdzający ukończenie kursu konsultanta laktacyjnego. Oferty zawierające CV prosimy kierować na adres e-mail.; kadry@szpitalmadalinskigo.pl

 

 

 

Prosimy o dołączenie klauzuli;,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych- tekst jednolity Dz.U.Z 2016r, poz.922),,