Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

zatrudni:

 1. Pielęgniarki chirurgiczne (zabiegowe)

Wymagania:

 • tytuł zawodowy pielęgniarki/pielęgniarza oraz aktualne prawo wykonywania zawodu,
  • doświadczenie w pracy w oddziale o profilu zabiegowym,
  • mile widziana specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego,

 

 1. Pielęgniarki operacyjne – instrumentariuszki

Wymagania:

 • tytuł zawodowy pielęgniarki/pielęgniarza oraz aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • Kursy kwalifikacyjne i/lub specjalistyczne z zakresu pielęgniarstwa
  operacyjnego;

 

 1. Pielęgniarki do pracy w Izbie Przyjęć Ogólnej

Wymagania:

 • tytuł zawodowy pielęgniarki/pielęgniarza oraz aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • Kursy kwalifikacyjne i/lub specjalistyczne z zakresu pielęgniarstwa;
 • mile widziane doświadczenie w pracy na Izbie Przyjęć/SOR

 

 

 1. Pielęgniarki anestezjologiczne

Wymagania:

 • tytuł zawodowy pielęgniarki/pielęgniarza oraz aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • Kursy kwalifikacyjne i/lub specjalistyczne z zakresu pielęgniarstwa
  anestezjologicznego;

 

Oferty zawierające CV (z aktualnym numerem telefonu) prosimy składać
osobiście w budynku Dyrekcji SPZZOZ w Pruszkowie:

Dział Kadr i Płac parter pokój Nr 5 lub Nr 7

05 – 800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4

lub przesyłać na adres e-mail: kadry@szpitalnawrzesinie.pl

 

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.

 

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w Dziale Kadr i Płac pod numerem telefonu: 572-664-519, 572-664-526 lub e-mailowy: kadry@szpitalnawrzesinie.pl.

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków, który reprezentuje Dyrektor.
 2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku  (U.2018 poz. 1000.) oraz Rozporządzeniem Ogólnym RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
 3. Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcą
  i wykorzystane wyłącznie w celu niniejszej rekrutacji .
 4. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
  w wyjątkowych sytuacjach i bez podania przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie lub wydłużenia terminu składania ofert oraz zmiany terminu ogłoszenia wyników o rozstrzygnięciu naboru.