Międzynarodowa Szkoła Europejska im. Jana Kułakowskiego w Warszawie zatrudni:

 

pielęgniarkę szkolną

 

Wymagania:

 

ukończona szkoła pielęgniarstwa lub

kurs pielęgniarki szkolnej lub

specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

kurs ratownika medycznego

 

Zakres obowiązków:

 

Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej uczniom i pracownikom szkoły.

Prowadzenie dokumentacji zdrowotnej uczniów.

Organizacja badań profilaktycznych i współudział w ich przeprowadzaniu.

Organizowanie szkoleń z zakresu Pierwszej Pomocy dla pracowników.

Sprawowanie nadzoru nad wyżywieniem uczniów w szkole. Objęcie szczególną opieką dzieci będących na dietach eliminacyjnych.

 

To oferujemy

 

stabilność zatrudnienia

atrakcyjne godziny pracy

odpowiednie warunki finansowe (6.000-7.000 zł)

 

Prosimy o przesyłanie cv na adres ies@ies-warsaw.pl