Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza, położną lub ratownika medycznego do Zespołu Ekipowego.

Praca w Zespole Ekipowym polega na administracyjnej obsłudze oraz poborze krwi podczas akcji krwiodawstwa organizowanych poza siedzibą RCKiK.

Proponujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

CV prosimy przesyłać na adres: kadry@rckik-warszawa.com.pl

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zatrudni pielęgniarkę/pielęgniarza, położną lub ratownika medycznego do Zespołu Pobierania.

Praca polega na administracyjnej obsłudze i poborze krwi w siedzibie przy ulicy Saskiej.

Proponujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres kadry@rckik-warszawa.com.pl

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 

Do CV prosimy załączyć poniższą treść zgody ze wskazaniem stanowiska na które kandydat aplikuje.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny,) przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (03-948) przy ul. Saskiej 63/75, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko …………..”

Jeżeli kandydat wyraża zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prosimy o załączenie dodatkowej treści zgody w brzmieniu określonym poniżej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny,) przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (03-948) przy ul. Saskiej 63/75, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

CV nie zawierające żadnej z wyżej wymienionych zgód będzie niezwłocznie usuwane.