Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów

zatrudni

 

PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZY do szczepień dzieci

do pracy w przychodniach na terenie Ursynowa

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe
 • Aktywne prawo wykonywania zawodu
 • Odbyty w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej
 • Co najmniej 6-miesięczna praktyka w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.
 • Znajomość języka polskiego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysoka kultura osobista oraz dobra organizacja pracy

          Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w przyjaznej atmosferze
 • Wybór formy zatrudnienia (umowa o pracę, kontrakt, zlecenie)
 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności
 • Elastyczne godziny pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji) na adres e-mail: praca@zozursynow.pl                            do 30 listopada 2022 r.