Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Warszawie Warszawa, ul. Wołoska 137 zatrudni pielęgniarki/pielęgniarzy w:

 

 • Klinice Hematologii,
 • Klinice Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi,
 • Klinice Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii.

 

Wymagania:

 • tytuł zawodowy pielęgniarki/pielęgniarza oraz aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • aktualne orzeczenie o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy oraz o badaniu przeprowadzonym do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 

W Klinice Hematologii oraz Klinice Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi mile widziana:

 

 • specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego,
 • szkolenie w zakresie bezpiecznego przetaczania krwi i jej składników.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
 • pracę w systemie jednozmianowym lub równoważnym,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pracę zespołową z wysoko wykwalifikowanymi lekarzami oraz pielęgniarkami/pielęgniarzami,
 • wzajemną pomoc i wsparcie współpracowników.

 

Osoby zainteresowane zachęcamy do wysłania oferty zawierającej CV na adres e-mail: zofia.felczak@cskmswia.gov.pl lub do kontaktu telefonicznego +48477221038 / +48477221027

 

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli:

 

„Informuję, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, ul. Wołoska 137 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Odpowiadamy tylko wybranym kandydatom.