Pielęgniarka do Opieki Długoterminowej

EVOMED sp. z o.o. ul. Marszałkowska 111a/5 w Warszawie
podejmie współpracę z pielęgniarką/pielęgniarzem do realizacji świadczeń w zakresie
pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu pacjenta
miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań:
– opieka pielęgniarska nad pacjentem ze schorzeniami przewlekłymi, postępującymi,
obłożnie chorymi – w środowisku domowym.

Zatrudnienie w ramach umowy zlecenie lub ramach prowadzonej działalności
gospodarczej,

Wymagane:
– wykształcenie pielęgniarskie i aktualne prawo wykonywania zawodu,
– kurs kwalifikacyjny (lub w trakcie takiego kursu) w zakresie opieki długoterminowej,
pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, pielęgniarstwa zachowawczego,
pielęgniarstwa rodzinnego, pielęgniarstwa środowiskowego, pielęgniarstwa środowiskoworodzinnego, pielęgniarstwa pediatrycznego, pielęgniarstwa geriatrycznego, pielęgniarstwa
opieki paliatywnej, lub kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej, lub w trakcie tych specjalizacji lub kursów.

Kontakt: 506 217 594