Dyrektor Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SP ZOZ zatrudni  pielęgniarki  do udzielania świadczeń zdrowotnych na Bloku Operacyjnym (lokalizacja: Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika 43 – Śródmieście,

Warszawa, ul. Przykoszarowa 16 – Białołęka).

 

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe średnie lub wyższe,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego/w trakcie specjalizacji.

 

Oczekiwania:

 • umiejętności wykorzystania aktualnej wiedzy i postępu technicznego w medycynie,
 • sumienność, rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej,
 • komunikatywność i zaangażowanie w pracę zespołową,
 • chęć rozwoju zawodowego,
 • dyspozycyjność.

Oferujemy:

 • różne formy zatrudnienia: umowa o pracę, umowa cywilnoprawna (własna działalność gospodarcza, zlecenie),
 • warunki pracy i płacy do uzgodnienia.

 

 Kontakt dla kandydatów:

Z- ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Diagnostyki – mgr Agnieszka Siporska – Sitko

e-mail: agnieszka.siporska@wsdz.pl    tel. 501-033-673,   22 83-05-400

lub

Kierownik Działu Zatrudnienia i Organizacji – mgr  Anna Lubryczyńska,

e-mail: anna.lubryczynska@wsdz.pl   tel. 607-315-315

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Warszawski Szpital dla Dzieci niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)                                (Dz. U. UE L 119, z dnia 4 maja 2016 r.).”