Koordynator zespołu pielęgniarskiego

(nr ref.: KPIEL/2021)

Zapraszamy pielęgniarki lub pielęgniarzy

 • z wyksztalceniem co najmniej na poziomie licencjackim,
 • z ważnym prawem wykonywania zawodu
 • co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym oraz
 • co najmniej 3-letnim doświadczeniem na stanowisku związanym z zarządzaniem zespołem

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało, m.in.:

 • zarządzanie grupą kilkudziesięciu pielęgniarek i położnych we wszystkich jednostkach organizacyjnych firmy;
 • zarządzanie grafikami oraz czasem pracy podległego personelu;
 • rekrutacja i szkolenie pracowników średniego personelu medycznego;
 • nadzór nad przestrzeganiem standardów medycznych i jakością udzielanych świadczeń medycznych realizowanych przez podległy personel;
 • współpraca w zakresie tworzenia i wdrażania standardów procedur medycznych;
 • składanie zamówień na materiały medyczne, leki, środki ochrony osobistej i in;
 • nadzór nad wyposażeniem medycznym oraz stanem sanitarnym i higienicznym Centrów Medycznych;
 • dokonywanie okresowych kontroli i wizytacji podległych jednostek;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących pracy podległego zespołu pracowników;
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi, w tym PSSE, jednostkami certyfikującymi i akredytacyjnymi.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • duże wyzwania zawodowe i samodzielność w działaniu;
 • zatrudnienie na pełen wymiar etatu;
 • niezbędne narzędzia do pracy (laptop, telefon);
 • dodatkowe benefity (min. opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe na życie);
 • dofinansowanie uczestnictwa w kursach i szkoleniach.

 

Osoby zainteresowane zapraszam do przesyłania CV na adres e-mail: rekrutacja@petramedica.pl