Ośrodek Insula CBK z Warszawy poszukuje pielęgniarek do pracy przy projektach badań klinicznych. Wcześniejsze doświadczenie w badaniach klinicznych nie jest wymagane, ale będzie dodatkowym atutem. Od osób zatrudnianych wymagamy ważnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. W czasie swojej pracy pielęgniarki będą wspierane merytorycznie przez koordynatorów badań klinicznych.

Pełen zakres obowiązków zatrudnianej pielęgniarki (w praktyce różni się pomiędzy poszczególnymi wizytami i badaniami):

  1. a) Wykonywanie badania EKG
  2. b) Pobieranie próbek krwi/moczu i ich procesowanie (wirowanie i przenoszenie do odpowiednich probówek)
  3. c) Nadzór nad procesem dożylnego podania leków.

 

Miejscem zatrudnienia jest ośrodek Insula w Warszawie – okolice Toru Wyścigów Konnych na Służewcu.

Oferowane wynagrodzenie wynosi 100 zł netto za wizytę pacjenta. Od grudnia obsługi pielęgniarskiej będzie wymagało od kilku do kilkunastu wizyt na miesiąc i liczba ta będzie stopniowo rosła w 2022 roku.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na praca@farmepo.com.

 

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Farmepo spółka cywilna z siedzibą w: ul. Gdańska 32 lok.8, 85-006 Bydgoszcz (Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: praca@farmepo.com.

 

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez Farmepo, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: Zgadzam się na przetwarzanie przez Farmepo spółka cywilna moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora. W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail: praca@farmepo.com.

 

Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne:

(a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia);

(b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy);

(c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail).

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji.

Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: 2 lat

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez okres: 5 lat

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

W razie pytań możesz się