Instytut Hematologii i Transfuzjologii zatrudni osoby do pracy na następujące stanowiska:

  • Pielęgniarka Oddziałowa na Bloku Operacyjnym

Wymagane kwalifikacje: tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być    uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,  specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, doświadczenie w pracy na stanowisku pielęgniarki instrumentariuszki.

  • Pielęgniarka instrumentariuszka na Bloku Operacyjnym

Wymagane kwalifikacje: Specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku pielęgniarki instrumentariuszki. Proponujemy dowolną formę zatrudnienia oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

  • Pielęgniarka – system pracy zmianowy (12 godzin) — doświadczenie zawodowe
    w stacjonarnej opiece nad pacjentem.
  • Pielęgniarka – Oddział Leczenia Dziennego – system pracy jednozmianowy ( 7,35)

Wymagane kwalifikacje – doświadczenie zawodowe w stacjonarnej opiece nad pacjentem.

  • Salowa – system pracy zmianowy (12 godzin)

 

Oferujemy stabilne zatrudnienie na umowę o pracę oraz możliwość rozwoju zawodowego poprzez system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych.

CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (t.j. DZ. U. z 2016r. poz.922 z póź. zm.)” prosimy przesyłać na adres e-mail: bwlodarczyk@ihit.waw.pl;