INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU W KAJETANACH

ZATRUDNI PIELĘGNIARKI /PIELĘGNIARZY DO PRACY
W ODDZIALE I PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH

 

OFERTA:

  • stabilne i bezpieczne zatrudnienie,
  • rynkowe wynagrodzenie,
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen wymiar etatu lub w formie pracy dodatkowej (umowa zlecenie, kontrakt gospodarczy);
  • pracę w systemie zmian 12- lub 7,5-godzinnych z możliwością dopasowania grafiku,
  • możliwość rozwoju i podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych,
  • kompleksowo wyposażone stanowisko pracy w przyjaźnie zaaranżowanej przestrzeni,
  • pracę w oparciu o przejrzyste procedury zgodne ze standardami światowej praktyki pielęgniarskiej,
  • przyjazną atmosferę, wsparcie przełożonego oraz pozostałych członków zespołu, pozwalające skupić się na pacjencie.

 

OCZEKIWANIA:•

  • wykształcenie co najmniej średnie w zakresie pielęgniarstwa,
  • aktualne prawo wykonywania zawodu.

 

Forma aplikacji:

CV przesłane na adres: h.wojciechowska@ifps.org.pl

W CV prosimy zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w celu prowadzenia rekrutacji na oferowane stanowisko”.