Ogłoszenie o naborze na stanowisko pielęgniarka/położna w żłobku

Gminny Żłobek w Chotomowie poszukuje do pracy osobę, która uzupełni kadrę żłobka dla 32 maluszków w wieku do 3 lat. Żłobek jest nowy, stworzony w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach. Posiada wszelkie udogodnienia i stanowi miłą przestrzeń pracy z dziećmi.

Poszukujemy obecnie osoby na stanowisko – pielęgniarka/położna w żłobku.

Wymagania:

Kwalifikacje formalne potrzebne, aby ubiegać się o stanowisko: wykształcenie dające uprawnienia do pracy na stanowisku PIELĘGNIARKI w żłobku i aktywne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej.

Obowiązki:

Twoja praca będzie polegać na: stałym czuwaniem nad bezpieczeństwem dzieci, stałej współpracy z opiekunami w zakresie opieki nad dzieckiem, korzystaniu z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, obserwacji dzieci pod kątem rozwoju psychomotorycznym i stanu zdrowia, wczesnym reagowaniu na niepokojące objawy ze strony zdrowia dziecka, udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, utrzymaniu kontaktu z rodzicami w zakresie problemów pielęgnacyjnych, prowadzeniu apteczki, przestrzeganiu regulaminów obowiązujących w Gminnym Żłobku w Chotomowie.

Rodzaj pracy: Pełny etat

Miejsce pracy: Gminny Żłobek w Chotomowie, 05-123 Chotomów ul. Żeligowskiego 27

Wynagrodzenie: zgodne z wynagrodzeniem pracowników samorządowych składające się głownie z: płacy zasadniczej, dodatku za wieloletnią pracę, premii oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Składanie ofert zawierających z CV oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje: do dnia 31.08.2021 w siedzibie placówki Chotomów ul. Kwiatowa 1 lub droga mailową:  k.ksiegowosc@przedszkolechotomow.pl