ENDOTERAPIA PFG Sp. z o.o.

Endoterapia PFG Sp. z o. o. jest ośrodkiem świadczącym usługi medyczne w zakresie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego. W naszej przychodni podchodzimy do problemów zdrowotnych Pacjentów w sposób interdyscyplinarny, łącząc nowoczesne techniki diagnostyczne oraz wieloletnie doświadczenie kliniczne kadry medycznej.

Poszukujemy pielęgniarki do Endoterapii PFG Sp. z o. o.  –  umowa na etat na stanowisko:

Pielęgniarka endoskopowa

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Waryńskiego 10a, Al. Niepodległości 18

Wymagania:

  • Wykształcenie pielęgniarskie
  • Aktualne prawo wykonywania zawodu
  • Aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
  • Sumienność i dobra organizacja pracy
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Nie wymagamy specjalizacji z endoskopii

Oferujemy:

  • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • Możliwość zdobycia bogatego doświadczenia w zakresie badań endoskopowych
  • Przyjazne środowisko pracy.

Zapraszamy do złożenia aplikacji (CV) w wersji elektronicznej na adres e-mail: magdalena.wieczorek@pfg.org.pl wpisując w temacie maila: „praca pielęgniarka

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę Endoterapii PFG sp. z o.o  z siedzibą w Warszawie Al. Niepodległości 18 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, informuję, że:

Administratorem danych jest Endoterapia PFG Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 18

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: r.przybytniowski@informacjechronione.pl

Dane osobowe kandydatów do pracy są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych