ConvaTec jest międzynarodową firmą opracowującą nowe rozwiązania technologiczne oraz produkty medyczne. Firma zajmuje wiodącą pozycję w opiece stomijnej, leczeniu ran, opiece szpitalnej oraz produkcji urządzeń infuzyjnych. Nasze produkty zapewniają wiele korzyści klinicznych i ekonomicznych, w tym kontrolę zakażeń, ochronę skóry, poprawę jakości życia pacjentów oraz zmniejszenie kosztów opieki nad pacjentem.

 

Wartości i zachowania, którymi kierujemy się w naszej codziennej pracy:

 

Troska o innych: z pasją staramy się poprawiać jakość życia pacjentów, którzy są dla nas głównym punktem odniesienia we wszystkim, co robimy.

 

Dążenie do doskonałości: staramy się przewidzieć potrzeby klientów i odpowiadamy na nie, kreując innowacyjne i dopasowane do potrzeb rozwiązania.

 

Budowanie zaufania: budujemy zaufanie, dostarczając wysokiej jakości produkty i usługi, na których nasi klienci mogą polegać. Zawsze dotrzymujemy słowa.

 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko

Pielęgniarka / Przedstawiciel Medyczny

w dziale produktów do zaopatrzenia stomii

na województwo mazowieckie

 

umowa na czas zastępstwa około 1,5 roku

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji ze środowiskiem medycznym
 • realizację założeń strategii marketingowej w zakresie promocji produktów firmy
 • edukację pacjentów z zakresu właściwego stosowania produktów firmy
 • realizację celów sprzedażowych
 • kreowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia pielęgniarskiego i aktywnego prawa do wykonywania zawodu – warunek konieczny!
 • doświadczenia w pracy z pacjentami w środowisku
 • wysokich kompetencji interpersonalnych
 • inicjatywy oraz skuteczności w działaniu
 • zaangażowania i samodzielności oraz determinacji w dążeniu do założonego celu
 • prawa jazdy kat. B oraz umiejętności obsługi komputera
 • znajomości języka angielskiego – będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • umowę na czas zastępstwa na okres 1 -1,5 roku
 • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się, renomowanej, międzynarodowej firmie
 • profesjonalne szkolenia
 • atrakcyjne warunki pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • zestaw narzędzi niezbędnych do pracy na stanowisku (samochód, komputer, telefon).

CV wraz z poniższą klauzulą proszę wysyłać na adres email: karolina.banaszczak@convatec.com

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

INFORMACJA OD UCZESTNIKA REKRUTACJI

Dane osobowe zamieszczone w nadesłanym CV będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez CONVATEC POLSKA SP. Z O.O. rekrutacji na stanowisko Pielęgniarka / Przedstawiciel Medyczny

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody.

CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO.

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Convatec Polska Sp. z o.o. z siedzibą

w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa. W sprawie ochrony danych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej:  odo@convatec.com.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • prowadzenia rekrutacji i wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych. Obowiązki te określa w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • prowadzenia rekrutacji, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie dodatkowych danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”,
 • dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.

W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas prowadzenia rekrutacji na określone stanowisko oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane,
 • czas po którym przedawnią się roszczenia związane z prowadzoną dokumentacją,
 • czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych

i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze.

Państwa dane mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia

i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Nasza firma wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: odo@convatec.com.