Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLeK” SP ZOZ, Warszawa  ul. Koszykowa 78

zatrudni pielęgniarką epidemiologiczną w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dopuszczamy zatrudnienie osoby w trakcie specjalizacji lub kursu doskonalącego.

Z poważaniem

Beata Sokołowska – Robekowska

Przełożona Pielęgniarek

Tel. 22 / 42 91 049.