Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLeK” SP ZOZ  Warszawa ul. Koszykowa 78

pilnie zatrudni 2 pielęgniarki na umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Jesteśmy szczególnie zainteresowani pielęgniarką środowiskowo – rodzinną.

oraz pielęgniarką z ukończonym kursem „Ochrony Zdrowia Pracujących” lub

„Wykonywania Badań Spirometrycznych”.

 

Kontakt:

Przełożona Pielęgniarek

Tel. 22/ 42 91 049 lub e – mail: bsokolowska@cepelek.pl